Dobry portal z przyciągającymi newsami. Tylko u nas niespotykane wpisy.

produkty do lean

0
Posted in Bez kategorii By admin

Rozwój przemysłu sprawił, iż konieczne stały się zmiany w sposobach zarządzania przedsiębiorstwami oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean production to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej celem jest zmultiplikowanie efektywności produkcji i czynności z nią związanych w określonym przedsiębiorstwie. Jak nietrudno można wydedukować, zamysł ten ma swoje korzenie w Japonii, znanej z szeroko pojętego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z eliminowaniem wszelkich czynności podejmowanych podczas procesu produkcyjnego, a przy tym całkowicie zbędnych. Techniki lean są uniwersalne Najistotniejszym zadaniem „szczupłego zarządzania” jest zatem zlikwidowanie trwonienia zarówno w aspekcie pracy zatrudnionych jak i wykorzystywanych materiałów. Zastosowanie technik lean management stwarza możliwość uzyskania takich rezultatów, jak poprawa produktywności oraz jakości produktów. Także stosunki między pracownikami w przedsiębiorstwie zwykle ulegają poprawie. Ma to związek z lepszą komunikacją. Co nie bez znaczenia rozwiązania z zakresu lean management mogą być implementowane w każdym zakładzie, wszystko jedno z jakiej branży oraz jakiej rozmiarów. To, co jest najistotniejsze to sprawność dokonania weryfikacji, które działania nie przynoszą korzyści dla firmy.